สีเขียวไม่ใช่ดาวพุธ สีเขียวคือดาวยูเรนัส ดาวที่ลึกลับและมีคนสนใจน้อยที่สุดในระบบสุริยะ

14 กรกฏาคม ปีที่แล้วยานนิวฮอไรซันส์เฉียดผ่านเพื่อสำรวจดาวพลูโต เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก เพราะสังคมออนไลน์ปลุกกระแสความสนใจ แต่น่าจะไม่มีใครจำได้ว่า เมื่อ 30 ปีก่อน 24 มกราคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) – สมัยที่การข่าวของโลกยังต้องอาศัยวิทยุและโทรทัศน์นั้น ยานวอยเอเจอร์ 2 ได้เฉียดดาวยูเรนัสในแบบเดียวกันไปแล้ว

วันนั้นยาน วอยเอเจอร์ 2 เข้าเฉียดดาวยูเรนัสที่ระยะ 81,500 กิโลเมตร มีเวลาราว 5 ชั่วโมงครึ่งในการถ่ายภาพดาวเคราะห์แก้สยักษ์สีเขียวที่โลกไม่เคยเห็นภาพระยะใกล้มาก่อน พร้อมุถ่ายภาพดวงจันทร์ต่างๆของมันด้วย

ดาวเคราะห์แก้สดวงนี้ เป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะ แม้ไม้ได้อยู่ห่างดวงอาทิตย์เท่ากับดาวเน็ปจูน หรือพลูโต สาเหตุสำคัญคือดาวยูเรนัสไม่มีแกนร้อนใจกลางดาวเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่น มันจึงเหลือแค่กลุ่มแก้สหุ้มของเหลวและแกนแข็งที่เย็นยะเยือกเท่านั้น uranus_magnetic_dipole_orientation_sm

นอกจากนี้ดาวยูเรนัสเป็นดาวที่หมุนรอบตัวเองแปลกประหลาดที่สุดในระบบสุริยะ นั่นคือมันตะแคงข้างหมุนเหมือนลูกข่างที่ใกล้ล้ม หันขั้วดาวด้านหนึ่งหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลา วงแหวนของมันจึ่งกลายเป็นวงแหวนแนวตั้ง  และสนามแม่เหล็กของมันก็แปลกประหลาด คือแทนที่หันขั้วเหนือหรือใต้ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ตามแกนหมุน แต่เปล่า ขั้วแม่เหล็กของยูเรนัสกลับตั้งขึ้นทำมุม 59°กับแกนหมุน

Miranda

ยาน วอยเอเจอร์ 2 ยังค้นพบดวงจันทร์ใหม่ๆเพิ่มอีกถึง 10 ดวงในวันนั้นรวมทั้งวงแหวนขนาดเล็กใหม่อีก 2 วง  ได้ถ่ายภาพดวงจันทร์ที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดในระบบสุริยะ คือดวงจันทร์มิแรนดา ได้สำรวจส่วนผสมของบรรยากาศสีเขียวของดาวยูเรนัส หลังจากทำภารกิจสมบูรณ์ ก็เดินทางตรงไปหาดาวเนปจูน ใช้เวลาเดินทางอีก 3 ปีเพื่อบินเฉียดดาวเคราะห์แก้สสีน้ำเงิน ดาวเคราะห์ดวงนอกสุดที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

อ้างอิง https://solarsystem.nasa.gov/news/2016/01/22/voyager-mission-celebrates-30-years-since-uranus
ตำแหน่งปัจจุบันของยาน วอยเอเจอร์ 2 ดูที่ http://voyager.jpl.nasa.gov/where/
**ปัจจุบันเราพบดวงจันทร์ของดาวยูเรนัสแล้วทั้งสิ้น 27 ดวง
เรียบเรียงโดย @MrVop