ทุกคนจำแผ่นดินไหวสุมาตราที่เกิดจากรอยเลื่อนซุนดราในปี 2004 ได้ ครั้งนั้นเกิดสึนามิและมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่หลังจากนั้นอีก 5 ปี รอยเลื่อนซุนดราก็สร้างหายนะแต่ชีวิตนับพันในสุมาตราอีกครั้ง

ในช่วงเย็นของวันที่ 30 กันยาน ปี 2009 เวลา  17:16 ตามเวลาไทย (เวลาเดียวกับที่เกิดเหตุ) ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.6 ตามมาตราโมเมนต์ ลึกลงไปใต้ผิวโลก 81 กิโลเมตร จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่พิกัด 0.725°S, 99.856°E ห่างจากเมืองปาดัง ไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 45 กิโลเมตร และห่างจากเมืองเปกันบารู ไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  220 กิโลเมตร

แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างเ ถนน ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และระบบสื่อสาร  เสียหายเป็นจำนวนมาก มีการประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,300 ราย อย่างไม่เป็นทางการ สูญหายจำนวนมาก โดยยอดผู้เสียชีวิตที่รายงานโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นอยู่ที่  1,115 ราย

plates

สาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโด-ออสเตรเลียที่มุดเข้าใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียในอัตราเร็วประมาณปีละ 70 มิลลิเมตร ทำให้เกิดการสะสมพลัง และมีการปลดปล่อยออกมาเป็นระยะโดยไม่มีคาบเวลาที่แน่นอน ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวโดยในแต่ละครั้งอาจมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป หากเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ก็จะส่งผลให้มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เป็นหนึ่งในจุดอันตรายที่สุดในโลกที่ต้องการการเฝ้าระวังตลอดเวลา

ประเทศไทยนั้นอยู่ห่างจากรอยเลื่อนแบบมุดตัวนี้จนพ้นแรงกระทำโดยตรงจากแผ่นดินไหว แต่ยังคงมีความเสี่ยงต่อสึนามิ จึงได้มีการติดตั้งทุ่นวัดระดับความเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลแบบลึก หรือทุ่น  DART ทั้งของไทยและอินเดียจำนวน 5 ทุ่น ในการเฝ้าระวังระดับน้ำหากมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า 6.5 เกิดขึ้นในเขตนี้ ทำให้สามารถคำนวนเวลาคลื่นถึงฝั่งหรือ ETA เพื่อให้ประชาชนเหลือเวลาพอที่จะอพยพหนีภัยได้ทันท่วงที

การเกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าที่ไหนๆไม่มีทางทราบขนาด ตำแหน่ง และเวลาที่จะเกิดล่วงหน้า โปรดติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากมีการทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดนั้นขนาดนี้ วันโน้นวันนี้ ตรงนั้นตรงนี้ แสดงว่าท่านกำลังถูกหลอก

 

เรียบเรียงโดย @MrVop