วันพฤหัส 11 ม.ค.61 เวลา 02:14 ไปจนตลอดถึงเช้ามืดก่อนสว่าง ดูดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

ขณะที่เขียนบทความนี้เป็นวันพุธที่ 10 ม.ค.61 ซึ่งเป็นเวลาที่ดีในการบอกข่าวให้ผู้สนใจท้องฟ้าและดาราศาสตร์เตรียมตัวอดนอน เนื่องจากคืนนี้ช่วงตีสองเศษ ซึ่งก็เข้าเขตวันพฤหัสที่ 12 ม.ค. แล้ว ดวงจันทร์แรม 10 ค่ำซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยว จะขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 02:14 และที่ใกล้ๆดวงจันทร์ ท่านจะได้เห็นดาวพฤหัสด้วยตาเปล่า

ดาวจันทร์เสี้ยวคืนนี้จะมีความสว่างที่แมกนิจูด -11.2 ดาวพฤหัสมีความสว่างที่แมกนิจูด-1.9 ทั้งสองดวงคืนนี้จะอยู่ห่างกัน 6° (ระยะเชิงมุม) ซึ่งห่างกันเกินจะเห็นในเฟรมเดียวกันของกล้องดูดาวแต่เห็นได้ในกล้องสองตา และด้วยตาเปล่า

และมีของแถม คือห่างออกไปอีกนิด (อาจมองยาก) จะมีดาวอังคารอยู่ด้วย เป็นสีแดงจางๆ

ดวงจันทร์จะเคียงคู่ดาวพฤหสลอยสูงขึ้นเรื่อย ช่วงตีห้าก่อนสว่างจะได้เห็นชัดเจนสุด และจะถูกแสงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นในเช้าตรู่กลืนกินหายไป

* ความสว่างของดาว เรียกว่า แมกนิจูด หรือ โชติมาตร เป็นมาตราบอกความส่องสว่างของวัตถุท้องฟ้า ตัวเลขนี้ยิ่งมีค่าน้อยก็ยิ่งสว่าง ยิ่งติดลบก็สว่างเข้าไปอีก โดยดาวบนฟ้ากลางคืนที่หริบหรี่ที่สุดที่ตาเปล่าของคนสายตาปรกติจะมองเห็นได้มีโชติมาตรประมาณ 6.5 หากตัวอย่างโชติมาตรของดาว เช่น ดาวเหนือมีโชติมาตร 2 ดาวศุกร์มีโชติมาตรประมาณ -4 ดวงจันทร์เพ็ญมีโชติมาตรประมาณ -12.7

**ระยะเชิงมุม (angular distance) และขนาดเชิงมุม – การบอกระยะห่างและขนาดปรากฏของวัตถุท้องฟ้าใช้หน่วยของมุม พบบ่อยคือองศา ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็นลิปดาและพิลิปดา (สัญลักษณ์ °,′ และ ′′ ตามลำดับ) โดย 1° = 60′ และ 1′ = 60′′

เรียบเรียงโดย @MrVop