เห็นขยะเกลือนชายหาดในภาพด้านบน คุณคงเดาว่าน่าจะเป็นชายหาดของเกาะหรือที่ไหนซักแห่งที่อยู่ใกล้ๆเมืองใหญ่ ถึงได้มีคนมาทิ้งขยะมากมายปานนี้

แต่เปล่าเลย ภาพนี้คือภาพของชายหาดของเกาะแฮนเดอร์สัน  Henderson เกาะเล็กๆห่างไกลผู้คนและไร้ผู้อยู่อาศัยทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ลองกดดูตามพิกัด 24°22’23.7″S 128°19’39.5″W จะเห็นว่ามันอยู่ไกลความเจริญมากเลยทีเดียว ชายฝั่งทวีปที่ใกล้สุดคือประเทศชิลีนั้นอยู่ห่างออกไปมากกว่า 5,900 กม.

เกาะเฮนเดอร์สันเป็นแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับยูเนสโกในฐานะเป็นเกาะปะการังรูปวงแหวนขนาด 37 ตารางกิโลเมตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณหายาก 10 ชนิดและสายพันธ์นกอีก 4 ชนิด

กระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้พัดพาขยะจำนวนมหาศาลมาติดเกาะแห่งนี้ นับจำนวนได้คร่าวๆถึง  37.7 ล้านชิ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21 – 671 ชิ้นต่อพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมมากถึง 17 ตัน และ 99.8% เป็นขยะพลาสติก

Dr Jennifer Lavers ที่เป็นผู้เข้าไปสำรวจเรื่องนี้ประมาณให้ทราบว่ามีขยะใหม่ๆจำนวนกว่า 3,500 ชิ้นเพิ่มขึ้น ณ เกาะแห่งนี้ทุกวันและตีพิมพ์งานวิจัยนี้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences

_96075614_0a5ae3ef-750c-4332-808a-67c02385479d

ขยะพวกนี้มีจำนวนมากที่ฝังลึกลงไปในชั้นทรายถึง 10 เซ็นติเมตร บอกให้รู้ถึงการทับถมเข้าไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ขยะส่วนใหญ่ที่พบบนเกาะแฮนเดอร์สัน เป็นขยะประเภทที่คนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขยะแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ไฟแช็ก และมีดโกน ซึ่งแน่นอน มันสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดในบริเวณนี้และลามออกไปเรื่อยๆ

ก็หวังให้ข่าวนี้จะกระตุ้นจิตสำนึกผู้คนให้เร่งมือลดขยะพลาสติกให้เป็นรูปธรรม

เรียบเรียงโดย @MrVop