บริษัทกู๊ดเยียร์ จะสร้างยางรถยนต์ในความฝัน เพื่อใช้ในโลกอนาคต โดยยางรถยนต์แบบใหม่นี้ นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เจ้าอย่างที่มีชื่อเรียกว่า Oxygene ออกซิจีน ยังสามารถหายใจ เอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และผลิต แก๊สออกซิเจนออกมาเหมือนพืชอีกด้วย

ยางรถบนตร์แห่งอนาคตนี้จะเป็นยางใส เพื่อให้แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านเข้าไปได้ ภายในบรรจุไว้ด้วย มอส ซึ่งเป็นพืชขนาดเล็ก ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง โดยจะรับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านรูขนาดเล็กๆ หลายรู ที่บริเวณขอบยาง แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สออกซิเจนออกมา นอกจากนี้ เวลา์วิ่งผ่านไปบนน้ำ ลายดอกยาง เอาหยดน้ำ จากพื้นถนน ไปป้อนให้กับต้นมอส ภายใน ทั้งหมดทำให้ ยาง  Oxygene ออกซิจีน   ทำหน้าที่ทั้งลดมลพิษ นั่นคือลดคาร์บอนในอากาศ ตัวทำปัญหาโลกร้อน อีกทั้งเพิ่มออกซิเจน และตัวยางยังย่อยสลายได้หลังหมดสภาพใช้งาน ไม่สร้างปัญหา เหมือนขยะจากยางรถยนต์เก่าในปัจจุบัน

เวลานี้ยางออกซิเจน ยังเป็นเพียงต้นแบบ ยังคงต้องทดสอบภาคสนามอีกหลายครั้ง เพื่อปรับแก้ รายละเอียดต่างๆ ของยาง ก่อนที่จะได้นำออกมาใช้งานจริงๆ ให้กับรถยนต์ที่ขับขี่กันตามท้องถนน

เรียบเรียงโดย @MrVop