นักฟิสิกส์จำลองสภาพการส่งอนุภาคแสงย้อนกลับไปในอดีต

ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าคุณเดินทางออกจากโลกด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสง เวลาของคุณจะช้าลงเทียบกับคนบนโลกซึ่งเปรียบเหมือนกับการเดินทางไปสู่อนาคต และจากการศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นโค้งปิดของเวลาเสมือน (Closed Timelike Curves , CTC’s) ซึ่งเป็นลูปปิดในกาลอวกาศ ที่อนุญาตให้วัตถุสามารถย้อนกลับไปในอดีตของตัวเองได้นั้น ทำให้เรามีความเชื่อที่ว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ โดยในการสร้าง CTC’s ขึ้นมานั้นเราจำเป็นต้องมีสนามโน้มถ่วงที่มีพลังมหาศาลที่เกิดจากหลุมดำที่มีการหมุนด้วยความเร็วสูง แรงโน้มถ่วงที่มากมหาศาลนั้นจะสามารถบิดเบือนกาลอวกาศให้เสมือนเป็นลูปปิดที่สามารถย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิมในอดีต

เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จาก University of Queensland, Australia ได้ใช้โปรแกรมจำลองแบบในคอมพิวเตอร์ในการแสดงให้เห็นว่าอนุภาคโฟตอน(แสง) สามารถเดินทางข้ามผ่านรูหนอนไปพบกับตัวมันเองในอดีตได้ โดยในการทดลอง นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างอนุภาคโฟตอนและรูหนอนขึ้นมา จากนั้นพวกเขาก็ส่งอนุภาคโฟตอนหนึ่งตัวเข้าไปในกาลอวกาศที่บิดเบี้ยวที่เกิดจากจากรูหนอนจนเกิดเป็น CTC’s ขึ้นมาจนทำให้อนุภาคที่เคลื่อนที่ไปบนเส้นทางที่เป็นลูปปิดนี้กลับมาเจอกับตัวมันในอดีตได้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าการเดินทางข้ามเวลาสามารถเกิดขึ้นได้จริง (ในแบบจำลอง)

นอกจากนั้นแล้วพวกเขายังได้ทำการศึกษาปรากฏการณ์ grandfather paradox ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าใครสักคนหนึ่งเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตด้วย CTC’s เพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน โดยเปรียบได้กับการที่เราส่งอนุภาคย้อนไปในอดีตเพื่อไปเปิดสวิตซ์เครื่องสร้างอนุภาคที่สร้างมันขึ้นมาถ้ามันทำสำเร็จเครื่องก็จะสร้างอนุภาคออกมาเพื่อทำการย้อนเวลาอีกต่อๆไป แต่ถ้ามันทำไม่สำเร็จเครื่องก็จะไม่สร้างอนุภาคออกมาหรือก็คือตัวมันเองไม่เคยมีตัวตน

จากการทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่า ถ้าเราสามารถ สร้าง CTC’s ขึ้นมาได้จริงๆ การเดินทางข้ามเวลาก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่ทว่าการสร้าง CTC’s นั้นจำเป็นต้องพึ่งแรงโน้มถ่วงมหาศาลจากหลุมดำหรือเกิดจากการบิดกาลอวกาศของรูหนอน จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาบนโลกเรานี้ได้

ที่มา www.earthmysterynews.com/2016/05/05/physicists-send-particles-of-light-into-the-past-proving-time-travel-is-possible/
เรียบเรียงโดย @MrVop