คุณจะปลอดภัยในรถยนต์ที่มีลักษณะเป็นโลหะหุ้มมิดชิดขณะเกิดฟ้าผ่า

ผลของการเกิด “กรงฟาราเดย์” ทำให้ผู้อยู่ในรถยนต์คันที่ถูกฟ้าผ่า ไม่เป็นอันตราย หรือเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขว่า

  • รถยนต์คันนั้น ต้องมีโลหะหุ้มทั้งคันในทุกส่วนยกเว้นหน้าต่างหน้า ข้าง และหลัง (ยิ่งโลหะเยอะยิ่งดีเช่นรถไฟฟ้า BTS หรือรถเมล์ที่มีเสาโลหะระหว่างบานหน้าต่างขนาดค่อนข้างกว้าง) ดังนั้น รถยนต์ที่มีหลังคาแบบประทุนผ้าหรือไฟเบอร์หรือพลาสติกหรือรถที่ไม่มีประตู จึงไม่นำมานับรวมเพราะไม่สามารถสร้างสภาพของกรงฟาราเดย์ได้
  • ผู้ที่อยู่ในรถต้องไม่แตะชิ้นส่วนใดๆที่ตัวถึงรถเลย ให้เอามือไว้บนตัก ปิดเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ วิทยุ
  • เมื่อเข้าสู่เขตฝนฟ้าคะนองรุนแรงและมีโอกาสถูกฟ้าผ่า ให้นำรถเข้าข้างทาง รอจนเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองผ่านไป รถที่วิ่งอยู่ก็ถูกฟ้าผ่าได้และเครื่องยนต์อาจเสียหาย ระบบล้ออาจเสียหายและท่านจะเป็นอันตรายจากการเสียหลัก

Faraday_cage

อ้างอิง http://lightningsafety.com/nlsi_pls/vehicle_strike.html
http://www.accuweather.com/en/weather-news/cars-can-be-safe-place-during/17283636
http://science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters/lightning8.htm
ภาพประกอบและอ้างอิงเพิ่มเติมจาก http://www.wikihow.com/Avoid-Being-Struck-by-Lightning-When-Caught-Unawares และ https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage
เรียบเรียงโดย @MrVop