ผู้เชี่ยวชาญจาก California Institute of Technology ร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington สร้างการทดลองเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการตามหาเหยื่อของยุง

ทีมงานได้พัฒนาอุโมงค์ลมขึ้นมา และ ติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลายตัวในอุโมงค์เพื่อจับภาพลักษณะการบินของยุงอยู่ภายในอุโมงค์ เมื่อปล่อยยุงตัวเมียที่หิวโซเข้าไปในอุโมงค์ลม และฉายภาพเงาดำในผนังอุโมงค์ ยุงจะไม่ใส่ใจต่อภาพต่างๆ ยังคงบินไปมาแบบไร้จุดหมาย

จากนั้นทีมงานก็เริ่มปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอุโมงค์ เมื่อยุงที่หิวโซได้กลิ่น ยุงจะเริ่มมีจุดมุ่งหมายในการบิน โดยมองหาภาพเงาดำ จากนั้นจึงบินไปเกาะที่ภาพดังกล่าว

จากการทดลองนี้ ทีมงานอธิบายว่า ยุงมองเห็นภาพเพียงรางๆในระยะไม่เกิน 10 เมตร ยุงจะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมเป็นเครื่องมือช่วยในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อ โดยตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมา ยุงผ่านวิวัฒนาการที่ปรับปรุงความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อเสาะหาเหยื่อแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตาม

และเมื่อยุงบินเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดของกลิ่น ยุงจะปรับไปใช้ความสามารถในการมองเห็นที่เลือนลางของมันในการระบุที่ตั้งของเหยื่อ

การทดลองนี้ทำให้เราเข้าใจยุทธศาสตร์ในการเสาะหาเหยื่อของยุง เพื่อพัฒนากรรมวิธีในการป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

เรียบเรียงโดย @MrVop
เครดิตภาพตามแสดงในภาพ