แกรฟีนถือว่าเป็นวัสดุที่บางที่สุดที่เกิดจากผลึกคาร์บอนโดยมีลักษณะเด่นเป็นผลึกทรงหกเหลี่ยม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างหลากหลายในแวดวงอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการนำไฟฟ้า นอกจากนั้นแล้วแกรฟีนก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ได้อีกด้วย อาทิเช่นการใช้แกรฟีนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แต่ในวันนี้นักวิจัยได้พบความสามารถอีกระดับหนึ่งของแกรฟีนที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายมหาศาล

นักวิจัยจาก University of Illinois at Chicago ได้ทำการทดลองโดยนำเซลล์สมองที่เป็นมะเร็งมาวางบนผลึกแกรฟีน และพบว่าแกรฟีนสามารถทำการแยกแยะเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์ปกติได้ เนื่องจากเซลล์ที่นำมาสัมผัสกับแกรฟีนจะปรับรูปแบบการกระจายตัวของอิเล็กตรอนบนผลึกแกรฟีนซึ่งส่งผลต่อการสั่นของอะตอมที่สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีการทางรามานสเปคโตรสโคปีโดยรูปแบบการสั่นของอะตอมจะขึ้นกับว่ากราฟีนสัมผัสอยู่กับเซลล์ส่วนที่เป็นปกติหรือเป็นเซลล์มะเร็ง เนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งมีลักษณะเฉพาะที่มีประจุลบอยู่บนผิวเป็นจำนวนมากซึ่งแตกต่างจากเซลล์ทั่วไป ทำให้รูปแบบการสั่นของอะตอมในแกรฟีนแตกต่างออกไป ซึ่งสามารถแสดงภาพความผิดปกติของเซลล์ได้ด้วยรามานสเปคโตรสโคปีที่มีความละเอียดสูงถึง 300 นาโนเมตร

ซึ่งเทคนิคดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์มะเร็งหมดไปแล้วรึยัง โดยการนำตัวอย่างเซลล์สมองของผู้ป่วยมาตรวจสอบว่ายังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในนั้นหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วเทคนิคนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการตรวจสอบเซลล์อื่นๆในร่างการหรือมนุษย์ เช่นการตรวจสอบกิจกรรมในระดับเซลล์ว่าเซลล์ที่เราสนใจกำลังทำอะไรอยู่ หรือมันกำลังจะพัฒนากลายเป็นอะไรเพื่อป้องกันความผิดปกติของเซลล์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้แพทย์สามารถเตรียมการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ที่มา http://phys.org/news/2016-12-graphene-cancer-cells.html
เรียบเรียงโดย @MrVop