น้ำแข็งที่ปกคลุมผิวทะเลรอบขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์ติกา จะขยายขนาดกว้างสุดราวๆช่วงกันยายน-ตุลาคมของทุกปี แต่ในปีนี้ (2015) พื้นผิวน้ำแข็งที่วัดได้มีขนาดลดลงกว่า 3 ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ยืนยันการที่ปีนี้เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกกันมาในประวัติศาสตร์ยุคหลัง

ข้อมูลที่เก็บได้จากระบบเซ็นเซอร์ AMSR2 หรือ Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 ที่ติดตั้งบนดาวเทียม GCOM-W1 หรือ Global Change Observation Mission 1st–Water ของญี่ปุ่น ได้แสดงให้เห็นขนาดของแผ่นผิวน้ำแข็งที่จะงอกเงยในฤดูหนาวของขั้วโลกใต้เปรียบเทียบกับเส้นประสีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่เฉลี่ยจากการวัดขนาดในเดือนกันยายนในคาบ 30 ปี  (1981 ถึง 2010) จากภาพด้านบนที่เห็น พื้นที่สีขาวซึ่งคือพื้นน้ำแข็งเปรียบเทียบกันระหว่างปีนี้ 2015 กับปีที่แล้ว 2014 ปี ลดขนาดลงไปถึง 510,000 ตารางไมล์ หรือ 1,320 ล้านตารางกิโลเมตร

antarctic_max_2015_chart

ปี 2015 ยังคงเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอญนิโญมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังปี 2000 อีกด้วย ขนาดความเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งเหนือผิวทะเลที่ขั้วโลกใต้เป็นคำเตือนให้เราต้องรีบมือรักษาสภาพโลกร้อนให้เกิดช้าลงที่สุดเท่าที่ทำได้ ก่อนจะสายไปกว่านี้

อ้างอิง http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86822&src=twitter-iotd
เรียบเรียงโดย @MrVop