ดาวเนปจูนเหมือนและไม่เหมือนกับดาวพฤหัสตรงที่ทั้งคู่ต่างก็มีพายุลูกใหญ่มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์ โดยดาวพฤหัสมีจุดแดงใหญ่ หรือ The Great Red Spot ย่อว่า GRS ซึ่งมีอายุยาวนานมากว่า 188 ปี (สังเกตพบผ่านกล้องดูดาวมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1830) ส่วนดาวเนปจูนก็มีพายุสีดำลูกใหญ่ที่พบและถ่ายรูปมาโดยยานวอยเอเจอร์ 2 ในปี ค.ศ. 1980 ทั้งคู่ต่างก็เป็นพายุแอนติไซโคลนขนาดยักษ์ แต่ความต่างก็คืออายุของพายุยักษ์นี้ โดย GRS ของดาวพฤหัสทำท่าจะมีอายุยืนนาน ขณะที่พายุสีดำของดาวเนปจูนทำท่าจะ “จม” หายลงไปในชั้นเมฆของดาวสีน้ำเงินในปีนี้เสียแล้ว

ภาพด้านบนคือผลจากการสังเกตของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลจากช่วงวันที่ 18 ก.ย.2015 ถึง 6 ต.ค.2017 สังเกตภาพในช่องขาวดำ จะเห็นพายุสีดำที่ลกขนาดลงจากความกว้าง 4,990 กิโลเมตร ลงเหลือ 3,701 กิโลเมตร และมีลักษณะเลือนหายเหมือนกำลังจมลึกลงไปในชั้นเมฆสีน้ำเงินของดาว (เครดิตภาพ  NASA / ESA / M.H. Wong & A.I. Hsu, University of California, Berkeley)

ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะ ห่างดวงอาทิตย์ที่สุด เป็นดาวเคราะห์แก้สที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส มองเห็นเป็นสีน้ำเงิน เนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน มีกระแสลมที่รุนแรง (2500 กม/ชม.) อุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ -220℃

ยานวอยเอเจอร์ 2 เป็นยานอวกาศเพียงลำเดียวเท่านั้น ที่เดินทางผ่านและได้ถ่ายภาพดาวเนปจูนส่งมาให้ชมกันในช่วงทศวรรษ 80

การค้นพบครั้งนี้  ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร  Astronomical Journal.

เรียบเรียงโดย @MrVop