มีเทน มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ไม่รอดกล้องรุ่นใหม่ มองเห็นสาเหตุโลกร้อนชัดเจน

ก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุโลกร้อนไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แต่รวมถึงก๊าซมีเทน CH4 ด้วย ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมา เราไม่อาจมองเห็นก๊าซนี้ด้วยตาเปล่าได้ แต่จากนี้ไป เราจะเห็นก๊าซตัวแสบนี้จากแหล่งกำเนิดของมันเลย

นักวิจัยจากสวีเดนได้ประดิษฐ์กล้องรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยเทคนิคที่เรียกว่า optimal infrared hyperspectral  ในย่านคลื่นแสงอินฟราเรด ทำให้สามารถมองเห็นก๊าซมีเทนซึ่งส่วนใหญ่มาจากระบบชีวภาพของพืชและสัตว์ได้อย่างชัดเจน เพราะก่อนหน้านี้ ความรู้ของเราเกี่ยวกับวงรอบการเกิดและแปรสภาพของก๊าซมีเทนยังไม่สมบูรณ์ เราใช้ดาวเทียมในการตรวจจับก๊าซมีเทนได้แค่ในระยะไกลและเห็นแหล่งกำเนิดเป็นมุมกว้างมาก แต่ไม่อาจหาที่มาของก๊าซนี้ในระยะใกล้ได้ ซึ่งกล้องใหม่ที่สร้างโดย  Magnus Gålfalk  และทีมงาน จะมาอุดช่องว่างตรงนี้ เมื่อเรามองเห็นการเกิด การแพร่กระจาย การดูดซึมของก๊าซแปรผันตามอุณหภูมิ  ก็จะเป็นการเริ่มก้าวต่อไปในการหาทางจัดการกับก๊าซสำคัญที่เป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกตัวหนึ่งได้

อ้างอิง http://www.scientificamerican.com/article/new-camera-sees-invisible-greenhouse-gas/
เรียบเรียงโดย @MrVop