แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ฉบับใหม่ของดวงจันทร์ไททัน บริวารที่สำคัญที่สุดของดาวเสาร์

อาศัยข้อมูลที่ยานอวกาศแคสสินีเคยเก็บสะสมเอาไว้ และข้อมูลจากแหล่งสำคัญอีกหลายแหล่ง กลุ่มนักวิจัยจาก  มหาวิทยาลัยคอร์แนล Cornell University  ได้สร้างแผนที่ภูมิประเทศฉบับใหม่ของดวงจันทร์ไททัน บริวารขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ โดยผลงานครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal Geophysical Review Letters  ฉบับวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา

พิ้นผิวของดวงจันทร์ไททันที่วาดลงในแผนที่ดาวฉบับใหม่นี้ แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์ยักษ์ดวงนี้มีลักษณะกลมแป้น และมีภูมิประเทศแบนราบกว่าที่เข้าใจกันในตอนแรก รวมทั้งยังแสดงให้ว่ามีเทือกเขาใหม่ๆปรากฏในแผนที่นี้อีกหลายแห่ง แต่ว่าไม่มีเขาลูกใดมี่มีความสูงเกิน 700 เมตร

แผนที่นี้ยังแสดงให้เห็นว่าทะเล 3 แห่งแถบเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์มีจุดที่เชื่อมต่อกัน นั่นหมายถึงทะเลเหล่านี้จะมีระดับความสูงของของเหลวรเท่ากัน เหมือนอย่างทะเลที่เชื่อมต่อถึงกันบนโลกเรา นอกจากนี้ยังพบว่าระดับของเหลวในทะเลสาบต่างๆก็มีความสูงเท่ากัน นั่นหมายถึงทะเลสาบเหล่านี้ต้องมีทางน้ำเชื่อมต่อกันใต้ดินอย่างแน่นอนเนื่องจากมันมีขอบหินที่ค่อนข้างชันล้อมรอบโดยไม่มีทางเข้าออกทางอื่นปรากฏให้เห็น

ทีมวิจัยเอ่ยถึงเป้าประสงค์ของการสร้างแผนที่นี้ขึ้นมาว่ามันจะกลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่สนใจดวงจันนทร์ที่พิเศษดวงนี้

เรียบเรียงโดย @MrVop