นักวิทยาศาสตร์พบกลิ่นตัวของไก่เป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบ

avoid-malaria-sleeping-with-chicken

 

ทีมนักวิจัยชาวสวีเดน จาก Swedish University of Agricultural Sciences and Addis Ababa University ได้พบว่า สารประกอบบางชนิดจากขนของไก่ได้ผลิตกลิ่นที่ยุงไม่ชอบออกมา จากการศึกษาภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างยุงก้นปล่องสายพันธุ์ Arabiensis ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียในกรุงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย พบว่าเลือดในท้องยุงมีเลือดไก่อยู่น้อยมาก เมื่อเก็บตัวอย่างยุงจากสถานที่ที่มีสัตว์ต่างๆอยู่อาศัยรวมกัน (ยุงเป็นสัตว์ที่กินเลือดคนและสัตว์อื่นหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสุนัข วัวควาย แพะแกะ ฯลฯ โดยเลือกจากสารเคมีบางอย่างที่ปล่อยกลิ่นออกมาจากสัตว์นั้น)

ทีมงานได้เพิ่มการทดลองโดยให้อาสาสมัคร 11 คน อายุระหว่าง 27 และ 36 ปี นอนในบ้าน 11 หลังซึ่งในบ้านแต่ละหลังได้ติดตั้งกับดักยุงไว้ พร้อมขนสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อให้ส่งกลิ่นรวมกับกลิ่นตัวของอาสาสมัครที่นอนในมุ้ง ผลปรากฏว่ากับดักยุงในบ้านหลังที่มีขนไก่อยู่จะจับยุงได้น้อยสุด นั่นรวมถึงบ้านที่เอาไก่เป็นๆไปไว้ในนั้นด้วย

เรื่องนี้อาจต้องศึกษาต่ออีกระยะหนึ่ง ซึ่งโดยปกติชาวแอฟริกาบางชนเผ่านิยมเลี้ยงสตัว์ต่างๆไว้ในบ้านรวมกับคนอยู่แล้วแต่เลี้ยงไก่ในบ้านน้อยมาก จากนี้ไปอาจต้องทดสอบให้เลี้ยงไก่ในบ้านเพื่อดูผลที่จะเกิดในระยะยาวต่อไป รวมทั้งยุงสายพันธุ์อื่นด้วย หากได้ผลก็ถือว่าพบวิธีในการลดการระบาดของโรคที่แพร่จากยุงได้หลายชนิด

ยุงไทยคนไทยลองสังเกตเองก็ได้นะ เผื่อได้ผลเร็วขึ้น

อ้างอิง http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/bc-tpy071816.php
เรียบเรียงโดย @MrVop