กราฟตัวแปรแสดงสภาพอากาศโลกโดย IRI ออกเมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา แทบไม่ต่างจากกราฟกลางเดือนมิถุนายน  แสดงให้เห็นสภาพเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือนกันยายนปีนี้ และจะส่งผลชัดเจนต่อสภาพอากาศโลกรวมทั้งไทยในปีหน้า เพียงแต่หลังเดือนมีนาคมปีหน้า สภาพเอลนีโญมีโอกาสลดลง

ลักษณะเช่นนี้ยังคงยืนยันการเกิดสภาพอากาศแล้งในประเทศไทย ยังคงต้องตือนให้หน่วยงานต่างๆของไทยควรวางแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกับระบบเกษตรกรรมหลักๆอของประเทศ ต้องเตรียมรับมือให้ดีโดยการประหยัดน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ การลอกพื้นแม่น้ำลำคลองให้จุุน้ำฝนได้มากขึ้น ควรมีการสร้างฝายและประชุมวางแผนกับเกษตกรให้ดี ต้องระวังการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้และดูแลปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆให้พอเหมาะ

เรียบเรียงโดย @MrVop

ปล.กราฟนี้จะมีการอัพเดททุกเดือน โปรดคอยติดตาม