โลหะผสมใหม่ ที่จะมาปฏิวัตวงการกายอุปกรณ์

Emilia Morosan จากมหาวิทยาลัย Rice University ร่วมกับทีมงาน พบแนวคิดในการนำโลหะอัลลอยด์ที่เป็นส่วนผสมระหว่างไทเทเนียมและทองคำมาทำข้อต่อและกระดูกเทียม ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิวัติการใช้งานกายอุปกรณ์ในวงการแพทย์ทั่วโลก

โลหะผสมนี้มีชื่อเรียกว่า β-Ti3Au มีอัตราส่วนผสมระหว่างไทเทเนียมและทองคำ 3 ต่อ 1 อะตอมของมันเรียงตัวในโครงสร้างผลึกแบบ คิวบิก ทำให้โลหะอัลลอยด์นี้จึงมีความแข็งแกร่งกว่าไทเทเนี่ยมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในวงการแพทย์ถึง 4 เท่า อีกทั้งทำให้มันมีอายุใช้งานในร่างกายมนุษย์ยาวนาน สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้มากกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์ซึ่งมีอายุใช้งานราว 10 ปีเนื่องจากอัลลอยด์ชนิดใหม่นี้ มีผลต่อประจุไฟฟ้าต่ำมาก

β-Ti3Au นั้นมีการค้นพบมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำมาใช้ในวงการแพทย์

ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances

http://www.iflscience.com/technology/new-metal-alloy-four-times-stronger-than-titanium-could-revolutionize-prosthetics/
เรียบเรียงโดย @MrVop