Select Page

นักวิจัยใช้อนุภาคมิวออนในการวัดความต่างศักย์ของสายฟ้าและพบว่ามันมากจนน่าตกใจ

ความต่างศักย์ของสายฟ้าที่เราเข้าใจกันอยู่แต่เดิมนั้น มาจากการวัดค่าโดยใช้บอลลูนและเครื่องบิน...

Read More
Loading

Archives

Categories