Select Page

พบสัตว์ที่ไม่ต้องหายใจเอาอ๊อกซิเจนเข้าร่างกายเพื่อดำรงชีวิตเป็นครั้งแรก

เราเชื่อว่าการหายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เป็นลักษณะพื้นฐานของสัตว์หลายเซลล์ในอาณาจักรสัตว์...

Read More

ครั้งแรกของโลก! นักวิทยาศาสตร์บังคับ “อะตอม” ให้หยุดนิ่งเพื่อสังเกตและถ่ายภาพ

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอทาโกในนิวซีแลนด์ นำโดย รองศาสตราจารย์มิกเคล แอนเดอร์เซน...

Read More
Loading

Archives

Categories