Select Page

ชื่อชาวโลก 10.9 ล้านชื่อ ได้รับการบรรจุลงบนยานโรเวอร์ “เพอซีเวเรียนซ์”แล้ว เตรียมเดินทางสู่ดาวอังคารปีนี้

NASA ติดตั้งชิบรายชื่อจากประชาชนทุกประเทศทั่วโลกกว่า 10 ล้าน 9 แสนรายชื่อลงบนชิปจำนวน 3...

Read More
Loading

Archives

Categories